О Војном архиву Војни архив је установа Министарства одбране Републике Србије и носилац је целокупне архивистичке делатности у Министарству одбране Републике Србије и Војсци Србије. Као специјални архив у систему архивске мреже Републике Србије има задатак да прикупља, чува, сређује и обрађује архивску грађу војне провенијенције. То подразумева да је архивска грађа настала у раду:

  • Војске Краљевине Србије,
  • Војске Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, односно Краљевине Југославије,
  • свих војски и војних формација из Другог светског рата са територије коју је обухватала бивша Социјалистичка Федеративна Република Југославија,
  • послератна архивска грађа Југословенске армије / Југословенске народне армије, као и надлежних савезних органа за народну одбрану,
  • Војске Југославије / Војске Србије и Црне Горе проистекле из ЈНА и
  • Министарства Одбране Републике Србије и Војске Србије.
Архивска грађа је заштићена важећим Законом о архивској грађи Савезне Републике Југославије („Службени лист СРЈ“ број 12/98, 13/98) и не може се отуђивати, делити нити уништавати.

Данас Војни архив чува око четрдесет милиона листова архивске грађе у укупној количини од око 7300 дужних метара. Већи део архивске грађе је у добром стању и расположив је за коришћење у читаоници Војног архива. Најстарија архивска грађа, као и грађа која је оштећена и у лошем стању, дигитализована је или је у процесу дигитализације те се иста не издаје на коришћење, већ само она у дигиталном облику.
140 година Војног архива. Прва страница документа, Предлог поручника Јована Драгашевића министру војном о сакупљању архивске грађе од 3. јуна 1865. године по јулијанском календру.
140 година Војног архива. Прва страница документа, Предлог поручника Јована Драгашевића министру војном о сакупљању архивске грађе од 3. јуна 1865. године по јулијанском календру.
Министарство одбране Републике Србије
Војска Србије
Архив Србије
Историјски архив Београда
Архив Југославије