24.09.2021

Потписан Протокол о сарадњи Балканолошког института САНУ и Војног архива


Дана 23. септембра 2021. године у просторијама Балканолошког института САНУ потписан је званично Протокол о сарадњи Балканолошког института САНУ и Војног архива Института за стратегијска истраживања Универзитета одбране. Протокол су потписали директор  Балканолошког института САНУ др Војислав Павловић и директор Војног архива  потпуковник Петар Ивановић испред Министарства одбране.Протоколом је дефинисана  истраживачка и архивистичка сарадња на проучавању историје и страдања Срба у Независној Држави Хрватској и историји односа Ватикана са НДХ: прикупљање, истраживање, обрада, превођење, анализа и поређење историјских извора, писање научних и стручних радова и издавање збирки грађе о историји и страдању Срба у НДХ и односа Ватикана са НДХ, учешће на међународним и домаћим научним конференцијама и припремање изложби, а у циљу доприноса очувању националног идентитета и интегритета српског народа путем презентовања поузданих историографских чињеница базираних на релевантној архивској грађи о страдању Срба у НДХ.