26.10.2014

Војска Краљевине Југославије, од 1921. до 1941. године


Архивска грађа војске Краљевине Југославије за период од јануара 1921. до 1941. године закључно са Априлским ратом, представља посебну целину. Наведена архивска грађа служила је окупаторским снагама као оперативна документација. Оне су је, као такву, прво користиле на југословенском ратишту, а затим је однели. Оно што је враћено по завршетку Другог светског рата примљено је без икаквих формалних докумената, те се није могло утврдити шта је враћено а шта не, јер се није ни знало шта је та грађа садржавала. Ова обимна грађа (по грубом прорачуну око шесто до седамсто хиљада докумената) је само смештена у кутије и на њој се у прво време није ништа радило. Касније су, ради обраде историје НОР-а, као и да би се сагледало стање војске Краљевине Југославије и њен крах у Априлском рату 1941. године прво сређени и регистровани документи из периода 1938-1941. године. Уз то су, у недостатку оригиналних докумената, да би се делимично расветлили поједини догађаји из Априлског рата 1941. године од учесника у политичком и војном животу Краљевине Југославије прикупљене изјаве о стању у војсци, политичком раду и о догађајима у Априлском рату. Касније је предузета акција на сређивању остале архиве војске Краљевине Југославије.

Веома опсежна архивска грађа Војске Краљевине СХС/Југославије, од јануара 1921. до априла 1941. године обухвата највећим делом мирнодопску архиву Министарства војске и мормнарице, Главног генералштаба, војно-територијалних органа свих степена и разних команди, трупа и установа ван њиховог састава.

Ради допуне архивских фондова до Другог светског рата, поред оригиналне грађе, извршено је микрофилмовање архивске грађе у земљи и иностранству.
  • Пописник број 17 – садржи архивску грађу Министарства војске и морнарице, команди, јединица и установа Војске Краљевине Југославије од 1920. до 1941. године. Наведени пописник садржи укупно 1143 кутије архивске грађе.У оквиру наведеног пописника налазе се подаци о Војном савету, Кабинету министара, раду Ђенералштабног одељења, раду осталих одељења, војној контроли, подаци о уредништву часописа „Ратник“, раду Команде позадине, Штабу ваздухопловства у Земуну, Штабу морнарице у Земуну, штабовима инжињерије, коњице и утврђивања, војним заводима, армијским областима, армијама и остало.
  • Досијеа персоналних података – Досијеа персоналних података официра, подофицира и војних службеника Војске Краљевине Југославије, око 52000. Досијеа су у фази инвентарисања, као прве етапе у њиховој архивистичкој обради и сређивању.
  • Пописник број 18 – Пописник 18 садржи архивску грађу и податке о логорима и заробљеницима Војске Краљевине Југославије у Немачкој од 1941. до 1945. године. Наведени пописник садржи укупно 28 кутија сређене архивске грађе и 13 кутија несређене архивске грађе у којима се налазе подаци о логорима и заробљеничке листе.
  • Varia – Војни архив поседује и одређени број докумената који својим пореклом и годином настанка не припадају природном следу докумената из фондова, већ су из ранијих периода и затечени су као прилог или део неког документа у оквиру одређеног фонда. Ти делови докумената датирају из 1715, 1719, 1833...