27.10.2014

Југословенска војска у отаџбини, од 1941. до 1945. године


Фонд Југословенске војске у отаџбини садржи податке о раду и историјату Врховне команде четничког покрета, корпуса, бригада и одреда, суђењу Дражи Михаиловићу и његовим сарадницима, објављиваним прогласима, штампи и друго.

Архивистички је сређен и обрађен на нивоу кутије и фасцикле, а садржи укупно 322 кутије сређене архивске грађе за које постоји сумарни инвентар. Аналитички инвентар чине преписи фасцикли из кутија архивске грађе. Постоји 18 кутија несређене архивске грађе у којима се налазе разни подаци о четничкој организацији, регистри, преписи докумената, преписи са микрофилмова.

Фонд садржи и податке о псеудонимима и надимцима функционера организације Драже Михаиловића и њихових сарадника.