27.10.2014

Немачка окупаторска војска, од 1941. до 1945. год.


 Фонд Немачке окупаторске војске садржи укупно 315 кутија грађе ратног периода 1941-1945. године, архивистички сређене и обрађене. Наведена архивска грађа односи се на дејства немачких јединица на југословенским просторима, разне борбене извештаје, прегледе попуне јединица и документацију немачких војних и цивилних власти. Фонд Немачке окупаторске војске садржи и 51 кутију архивистички несређене грађе у којима се налазе извештаји о раду Оперативног одељења, пропагандни материјал и рукописи немачке картотеке. Фонду Немачке окупаторске војске припада у већем делу архивистички несређен подфонд-Фолксдојчери који садржи 513 кутија и 24 књиге инвентара. Наведени подфонд садржи архивску грађу немачке народне групе (фолксдјчера) у Независној Држави Хрватској, Банату, Србији, Београду и округу „Принц Еуген“.

Фонд Немачке окупаторске војске од информативних средстава за истраживаче садржи картотеку која представља вид аналитичког инвентара. Свака картица аналитичког инвентара састоји се од сигнатуре и кратког садржаја документа. Постоји и тематски пописник основних докумената немачких јединица и установа који садржи податке о логорима, затворима, депортацијама, стрељањима и друго. Архивска грађа је углавном на немачком језику, одређени сегменти су преведени на српски језик, а мањи део грађе је на српском језику.

Војни архив поседује копије микрофилмоване архивске грађе и микрофилмова Националног архива у Вашингтону, Бону, Фрајбургу и Лондону. Укупан број микрофилмова износи 884. За микрофилмована докумената Националног архива у Вашингтону и Лондону постоје подаци у оквиру картотеке фонда Немачке окупаторске војске.

У оквиру пројекта Војноисторијског института објављени су Зборници докумената НОР-а у XV томова. Том XII односи се на документа немачких команди, јединица и установа у Југославији.