27.10.2014

Италијанска окупаторска војска, од 1941. до 1943. год.


 Архивистички сређено и обрађено 597 кутија архивске грађе. За наведене кутије постоји сумарни и аналитички инвентар (у виду картотеке). Сумарни инвентар састоји се од три књиге у којима је израђен преглед на нивоу кратког садржаја кутије и временског распона грађе у кутији. Аналитички инвентар састоји се од картотеке у којој се налази преглед до нивоа документа. Архивска грађа је углавном на италијанском језику, одређени сегменти су преведени на српски језик, а мањи део грађе је на српском језику.

Постоји 63 кутије несређене архивске грађе: прегледи докумената, преводи и дупликати, вишкови оригинала и сумарних инвентара.

У оквиру издања прегледа „Архивских фондова и збирки у СФРЈ“ налази се и преглед свих подфондова италијанске окупаторске архиве.

Фонд Италијанске окупаторске војске и периода после капитулације Италије подељен је на подфондове груписане по војној провенијенцији, од којих су најважнији следећи: Италијанско Министарство рата и Генералштаба, Италијански Генералштаб копнене војске, 2. и 3. Армија, Високи комесаријат провинције Љубљана, Гувернаторат Далмације и Црне Горе, подаци о интернирцима и логорима.

У оквиру италијанске архивске грађе предратног периода налази се архивска грађа 2. Армије и италијанских дивизија, подаци о Јулијској крајини и Префектури Истра-Пула.