27.10.2014

Југословенска народна армија и Територијална одбрана СФРЈ 1945 -


 Посебну целину архивске грађе у Војном архиву представљају документи о развоју оружаних снага СФРЈ (ДФЈ, ФНРЈ) после 1945. године. У оквиру те архивске грађе налазе се документи војне провенијенције настали у јединицама и установама ЈНА, штабовима и јединицама ТО, односно оружаних снага СФРЈ. Ова група фондова је и даље отворена за пријем грађе, након распада СФРЈ и ЈНА и реорганизације војске у Војску Југославије (ВЈ), Војску Србије и Црне Горе (ВСЦГ) и напослетку, након осамостаљивања Републике Србије, Војску Србије. Ова грађа систематизована је по њеним творцима.

Преглед архивске грађе систематизоване по групама, а у оквиру група по фондовима:

НАЗИВ ГРУПЕ АРХИВСКИХ ФОНДОВА АРХИВСКИ ФОНДОВИ У ГРУПИ
Савезни секретаријат народне одбране (МНО + ГШ) 184
Прва армијска област 86
Друга армијска област 82
Друга армијска област /Подгорички корпус/ 19
Трећа армијска област 130
Пета армијска област 120
Седма армијска област 89
Девета армијска област 56
Војнопоморска и армијска област 148
Команда РВ /ЈРВ/ 129
Корпус народне одбране /КНОЈ/ 118
Разне јединице ЈА и ЈНА 181
Војна подручја 34
Војни окрузи 23
Војни одсеци 18
Команда места 20
Школе и курсеви у ЈНА 59
Испитне комисије у ЈНА 28
Републички штаб ТО СР БиХ 2
Републички штаб ТО СР Црне Горе 1
Републички штаб ТО СР Македоније 3
Републички штаб ТО СР Србије 157
Покрајински штаб ТО САП Војводине 51
Покрајински штаб ТО САП Косово 157
Група фондова СКЈ 32

Од ових, архивистички је обрађена група фондова Савезног секретаријата за народну одбрану (ССНО) и то њени поједини делови:

НАЗИВ ФОНДА ХРОНОЛОШКИ ОКВИРИ ОЗНАКА ФОНДА
Одељење за правила ГШ 1960-1968.* ГШ-12
Управа за ратну вештину 1968.* ГШ-13
Управа пешадије 1945-65, 1969,1970.* ГШ-14
Одељење коњице ГШ 1956-1960, и 1962. ГШ-15
Управа артиљерије 1945-1970.* ГШ-16
Управа ПВО /сем у РВ/ 1947;1949; 1956-59. ГШ-17
Управа оклопних јединица /К-да ТМЈ/ 1948-1970.* ГШ-18
Управа јединице везе ЈНА 1945-1970.* ГШ-19
Управа АБХО /Команда хемијских јединица, К-да ПХЗ, Инспекција ПХЗ/ 1947-1950; 1955-66.* ГШ-20
Управа инжињерије 1945-1970.* ГШ-21
Опуномоћство ЦК СКЈ за ЈНА 1949-1968.* СК-1
Војна управа ЈНА југословенске зоне Слободне територије Трст-Копар 1945-1953.   ВУ-1
Војна управа ЈНА 1945-1953.
Суд Војне управе ЈА Слободне територије Трст-Копар 1947,1950-54. ДС-1
Главна инспекција ЈА 1950-1951. ДС-2
Одељење за војну индустрију и војне набавке 1945. ДС-3
Координациони комитет ФНРЈ, предао Кабинет помоћника савезног секретара за цивилну одбрану 1949-1951.;1954. и 1972.* ДС-4
Команда одреда ЈНА у УАР 1956-1959. 1956-1967.* ОД-1
Команда одреда ЈНА у саставу снага ИНД-а у Јемену 1963.* ОД-2
Персонално одељење МНО, ССНО у ДФЈ, ФНРЈ и СФРЈ 1945-1975.;1976-1987.* ДС-5

Ова група фондова садржи 1394 кутије архивистички обрађене архивске грађе од којих је део дигитализован, до кутије 409

*НАПОМЕНА: Архивска грађа којој није истекао рок од 50 година од датума настанка затворена је за истраживаче.

ДОСИЈЕА ПЕРСОНАЛНИХ ПОДАТАКА

Досијеа персоналних података официра, подофицира и војних и резервних службеника активног и резервног састава ЈНА предата од 1953. до 1966. године. Укупан број досијеа: 58792, укупан број кутија: 3891.